OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU GREENPOINT.PL

I.    Všeobecné ustanovenia
1. Tieto podmienky stanovujú pravidlá pre vykonávanie nákupov v internetovom obchode GREENPOINT.PL na adrese: www.greenpoint.pl, ktorý je prevádzkovaný prostredníctvom Predávajúceho.
"2.    Kedykoľvek je v Obchodných podmienkach spomenutý:

a)    Predávajúci – tak sa jedná o Greenpoint S.A. so sídlom v Krakove na ul. Domagały 3, zapísanou v obchodnom registri Národného súdneho registra Obvodným súdom Krakov - Stredná časť Krakova, XI. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra s číslom KRS 0000094074, DIČ 6760000782, IČO 003900483;

b)    Zákazník - jedná sa o fyzickú osobu, ktorá má aspoň obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a 18 rokov, rovnako ako právnickú osobu, alebo organizačnú jednotku bez právnej subjektivity, ktorá má spôsobilosť na právne úkony;

c)    Obchod – ide o internetový obchod GREENPOINT.PL, ktorý prevádzkuje Predávajúci na internetovej adrese www.greenpoint.pl.;

d)    Tovar, alebo Tovary – jedná sa o tovary, ktoré ponúka Predávajúci za účelom maloobchodného predaja, a ktoré sú dostupné v Obchode.
"
"e)    Cena - ide o hrubú cenu Tovaru, ktorá je umiestnená vedľa informácií o Tovare a vyjadrená v eurách, a ktorá nezphľadňuje Náklady na dodanie tovaru.

f)    Dodávateľ – jedná sa o Slovenskú Poštu, alebo kuriérsku spoločnosť spolupracujúcu s Predávajúcim.

g)    Náklady na doručenie Tovaru - znamenajú poplatok za doručenie Tovaru k Zákazníkovi.

h)    Objednávka – jedná sa o objednávku Tovaru, alebo Tovarov na stránkach Zákazníka v Obchode v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. Vytváranie objednávok v Obchode je možné 24 hodín denne počas celého roku. Vytváranie objednávok v Obchode je možné 24 hodín denne počas celého roku."
2.    Predávajúci prehlasuje, že všetky produkty ponúkané v obchode GREENPOINTFASHION.com sú úplne nové, bez fyzických a právnych vád, a boli legálne uvedené do predaja na poľskom trhu.
3.    Informácie uvedené na webových stránkach internetového Obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Informácie o tovaroch spolu s cenami uvedenými na stránkach internetového Obchodu predstavujú pozvanie na predkladanie ponúk zo strany Zákazníka.
4.    Cenové zľavy udelené držiteľom vernostných kariet GREENPOINT sú tiež zohľadnené pri objednávkach vytváraných prostredníctvom internetového obchodu.
5. Zákazníci Obchodu majú zakázané dodávanie nelegálneho obsahu.
6. Obchod je povinný uplatňovať kódex osvedčených a dobrých postupov na základe čl. 2 bod 5 zákona z 23. augusta 2007 o boji proti nekalým praktikám na trhu chápaného ako súbor pravidiel správania a postupovania, najmä etických a profesionálnych noriem, podnikateľov, ktorí sa zaviazali k ich dodržiavaniu vo vzťahu k jednej, alebo k viacerým trhových praktikám.

II. Druhy, rozsah a podmienky poskytovaných služieb elektronickou formou
1. Greenpointfashion.com predáva tovar prostredníctvom internetového Obchodu Greenpointfashion.com a poskytuje službu "NEWSLETTER". Podmienkou pre poskytovanie služieb uvedených v Obchodných podmienkach je oboznámenie sa s týmito podmienkami a prijatie ich ustanovení.
2. Služby poskytované elektronickou formou na základe týchto Obchodných podmienok sú založené na možnosti využívania internetového Obchodu Greenpointfashion.com za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a jej realizácii, a služba "NEWSLETTER" je založená na zasielaniu informácií obsahujúcich aktuálnu ponuku.
3. Služba „NEWSLETTER” je bezplatná a vyžaduje si súhlas na prenos obchodných informácií, ako aj na podanie e-mailovej adresy, na ktorú budú odosielané správy.
"4. Aby bolo možné využívať služby poskytovaných v rámci týchto Obchodných podmienok, tak Používateľ musí mať:

internetový prehliadač: Internet Explorer s verziou nie staršou ako 8.0, alebo Mozilla FireFox s verziou nie staršou ako 9.0, alebo Chrome s verziou nie staršou ako 10.0,  alebo Opera s verziou nie staršou ako 10.0,
zapnuté Java Script,
zapnuté Cookies,
aktívnú e-mailovú adresu. "

III.    Podmienky realizácie Objednávky
1. Zákazník po zaregistrovaní a prihlásení na stránkach www.greenpointfashion.com, vytvára objednávku, pričom poukazuje produkt/y, o ktorý/é s má záujem, prostredníctvom príkazu/tlačidla umiestneného na produktovej Stránke produktu „PRIDAŤ DO KOŠÍKA” , následne v košíku uviesť spôsob odberu a platby, a potvrdiť objednávku.
2.    Registračné činnosti sú vykonávané jednorazovo. Používateľské meno a heslo Zákazníka sú dôverné.
3.    Po vytvorení Objednávky Zákazník dostane e-mail s potvrdením prijatia objednávky (zoznam vybraných výrobkov, dodacia adresa, hodnota objednávky, spôsob platby, spôsob doručenia). Až kým Obchod neobdrží potvrdenie, alebo platbu, tak realizácia objednávky bude pozastavená.
"4. Prijatie objednávky k realizácii sa začína:

a. v prípade objednávok s platbou pri prevzatí (platba na dobierku) - po obdržaní potvrdenia objednávky,

b. v prípade objednávok s platbou bankovým prevodom prostredníctvom servisu PayU - po obdržaní platby na účet Obchodu,

c. v prípade objednávok s platbou kreditnou kartou - v momente správnej autorizácii karty"
5. Realizácia objednávok Zákazníkov sa uskutočňuje v pracovné dni (okrem dní, kedy sú zavreté sklady Obchodu) zvyčajne do 72 hodín po potvrdení objednávky zo strany Zákazníka, alebo po prijatí plnej sumy za objednávku zo strany Obchodu. Vzhľadom na predajné akcie môže byť realizácia objednávok predĺžená.
6.    Objednaný Tovar je dodáva Predávajúci Zákazníkovi spolu s potvrdením o predaji, teda s fiškálnou účtenkou, alebo faktúrou DPH, v prípade, že si Objednávateľ vybral túto možnosť  pri vytváraní Objednávky a podal potrebné údaje na jej vystavenie.

IV.    Zásady platby
"1.    Cena za Tovar a Náklady na doručenie Tovaru môžu byť zaplatené jednou z nasledujúcich možností:

v hotovosti (na dobierku) v prípade, kedy Tovar doručuje Dodávateľ,
kreditnou kartou - pomocou systému umožňujúceho platby on-line na internetových stránkach Obchodu, v situácii, kedy má Zákazník so svojou kartou takúto možnosť,
internetovým prevodom prostredníctvom servisu PayU."

V.    Dodanie objednaného Tovaru
"1. Doručenie objednávky sa vykonáva pomocou zásielky objednaných tovarov na adresu, ktorú uviedol Zákazník prostredníctvom dostupných špedičných služieb (prepravcu), napr. Slovenskú Poštu/kuriérsku firmu. Náklady zmluvy budú pridané náklady na dopravu podľa tabuľky nákladov zásielku.

2. Zákazník je žiadaný o skontrolovanie zásielku počas jej prijatia.  V prípade zistenia straty, alebo poškodenia tovaru prosíme o vykonanie všetkých krokov potrebných pre uplatnenie zodpovednosti dopravcu, najmä o zhotovenie protokolu, ktorý určí stav zásielky a okolnosti vzniknutia škody, ako aj podpísanie dopravcu a príjemcu zásielky."

VI.    Vrátenie zakúpeného Tovaru
1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v termíne do 30 dní bez udania akéhokoľvek dôvodu. Termín na odstúpenie od zmluvy vyprší po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia zásielky. Ak chce Spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy, tak o tom musí informovať obchod.
"2. Obchod musí byť informovaný o odstúpení od zmluvy vo forme listu zaslaného poštou, faxom alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to povinné.

Formulár o odstúpení od zmluvy"
3. Ak chce Spotrebiteľ dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy, stačí, keď pošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy Obchod vracia všetky obdržané platby od Spotrebiteľa, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli na základe zvoleného spôsobu dodania tovaru zo strany Spotrebiteľa, pokiaľ bude iný, než najlacnejší a obvyklý spôsob, ktorý Vám ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorom bol Obchod informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
5. Obchod vráti platbu za použitia rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pre počiatočné transakcie, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak; v každom prípade nebudete znášať žiadne poplatky v súvislosti s týmto vrátením. Môžeme pozastaviť vrátenie sumy až do času doručenia tovaru, alebo do času predloženia dôkazu o jeho odoslaní podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
"6. Spotrebiteľ by mal doručiť vec do Obchodu bezodkladne, v každom prípade najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom Spotrebiteľ nahlásil Obchodu odstúpenie od zmluvy. Termín bude dodržaný, ak Spotrebiteľ pošle vec pred uplynutím termínu 30 dní. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Adresa pre vrátenie tovaru:"

VII.    Reklamačný poriadok   
1. Voči Zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi, je Predávajúci zodpovedný za nezhodu Tovaru so zmluvou. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je Predávajúci zodpovedný podľa zásad uvedených v Občianskom zákonníku.
2. Produkty, ktoré ponúka Obchod majú záruku producenta. Doba záruky každého produktu je zobrazená v jeho popise na stránkach internetového Obchodu.
3. Obchod nesie zodpovednosť z titulu nezhody predávaného Tovaru so zmluvou, ak je vec, ktorú predal chybná a tým pádom má zníženú hodnotu, používateľnosť, ak daná vec nemá vlastnosti, ktoré Obchod zaručoval v popise výrobku, ak bola vec vydaná v neúplnom, nekompletnom stave, o čom v momente uzavretia zmluvy Spotrebiteľ nevedel.
4. Podmienkou pre zachovanie práva využitia reklamácie je oznámenie o vade v termíne do 24 mesiacov odo dňa jej zistenia. Zákazník má právo na: odstúpenie od zmluvy, zníženie ceny, výmenu chybného tovaru za iný a bez závad, či na odstránenie vady. Reklamácia bude preskúmaná do 14 dní odo dňa prijatia produktu spolu s požadovanými dokumentami. V prípade potreby vydania znaleckého posudku, sa môže termín na preskúmanie záruky predĺžiť na 21 kalendárnych dní.
5. Prosím o vrátenie reklamovaného Tovaru na adresu:

VIII.    Ochrana osobných údajov
1.    Predávajúci je administrátorom osobných údajov Zákazníka spracúvaných v rámci Obchodu.
2. Používateľ zostáva anonymný, až kým si vytvorí svoju prvú objednávku v Obchode, sa prihlási k odberu elektronického bulletinu (newslettera), alebo vyplní kontaktný formulár na strane Obchodu. V týchto prípadoch je nutné poskytnúť určité kontaktné údaje, ktoré sú potom odosielané do Obchodu.
3. Osobné údaje Zákazníka sú spracovávané za účelom vytvárania a realizácie objednávok prostredníctvom Obchodu, na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje Zákazníkov môžu byť tiež spracovávané Predávajúcim na štatistické, archivačné účely, a tiež za účelom vymáhania nárokov spojených s realizáciou objednávok vytvorených prostredníctvom Obchodu, t. j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a tiež po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu na odber elektronického bulletinu (newslettera), t. j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  
4. Podanie osobných údajov zo strany Zákazníka je dobrovoľné, ale neudelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov bráni registrácii a realizácii objednávok Zákazníka v Obchode. Zákazník má právo na kontrolu obsahu podaných osobných údajov, ich opravu ako aj právo na žiadosť o ich zmazanie.
Zákazník môže vyjadriť súhlas na odber reklamných a obchodných informácií od Predávajúceho, a to prostredníctvom elektronickej komunikácie. Tento súhlas je vyjadrený Zákazníkom prostredníctvom zaznačenia vhodnej možnosti na registračnom formulári. Vyjadrenie súhlasu nie je podmienkou realizácie Objednávky.
5. Predávajúci bude spracovávať osobné údaje Zákazníkov po celú dobu existencie profilu Zákazníka v Obchode, počas obdobia realizácie objednávok, a po dobu celých piatich rokov nasledujúceho po roku, v ktorých Zákazník vytvoril poslednú objednávku v Obchode.
6. Osobné údaje Zákazníkov spracované v Obchode sú, alebo môžu byť poskytnuté iným osobám a stranám, prostredníctvom ktorých Predávajúci poskytuje služby dostupné v Obchode, takými, ako sú softvérové spoločnosti, poskytovateľ hostingu, účtovná firma, kuriérska/špedičná firma, prevádzkovateľom poštových služieb.
7. Zákazník má právo na prístup k osobným údajom spracovávaným v Obchode, právo požiadať o ich opravu, alebo spracovanie obmedzenia, právo na prenos týchto údajov, v odôvodnených prípadoch právo na podanie námietky proti ich spracovaniu. V prípade, že sa spracovanie osobných údajov Zákazníka vykonáva na základe ním udeleného súhlasu, t. j. za účelom odberu elektronického bulletinu (newslettera), Zákazník má právo odvolať súhlas na spracovanie údajov. Vykonanie nižšie uvedených pokynov nasleduje prostredníctvom kontaktu s Predávajúcim na kontaktné údaje uvedené na našich webových stránkach.
8. Zákazník môže v odôvodnených prípadoch podať sťažnosť dozornému orgánu o nezrovnalostiach pri spracovaní jeho osobných údajov, t. j. na Úrad pre ochranu osobných údajov.

IX.    Záverečné ustanovenia
1.    Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018.
2.    Predávajúci je oprávnený vykonávať zmeny v Obchodných podmienkach s účinnosťou do budúcnosti. Zmeny Obchodných podmienok vstúpi do platnosti ich zverejnením na internetových stránkach Obchodu. Zmeny nemôžu porušovať práva Objednávateľa vyplývajúce z objednávok vytvorených pred týmito zmenami.
3. Akékoľvek spory týkajúce sa služieb poskytovaných v Obchode budú riešené prostredníctvom všeobecných súdov. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má možnosť využiť mimosúdne riešenie preskúmania reklamácie a vymáhanie nárokov pred Rozhodcovským spotrebiteľským súdom pri Vojvodskom inšpektorovi z Obchodnej inšpekcie vo Varšave. Informácie o tom, ako získať prístup k vyššie uvedenému režimu a procedúrach riešenia sporov sú k dispozícii na tejto adrese: www.uokik.gov.pl za „Riešenie spotrebiteľských sporov”.

Nastavenia

x

Nastavenia

Podiel

Menu