OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Administrátorom osobných údajov zákazníkov internetového obchodu Greenpointfashion.com je Greenpoint S.A. so sídlom v Krakove na ul. Domagały 3.

Osobné údaje, ktoré ste nám poverili sú uchovávané a zabezpečené v súlade so zásadami stanovenými v platných právnych predpisoch, vrátane súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES.

Obchod Greenpointfashion.com obmedzuje používanie osobných údajov svojich Zákazníkov na minimum potrebné na realizáciu objednávok vytvorených prostredníctvom internetu.

Osobné údaje našich zákazníkov sú spracovávané za účelom realizácie objednávok vytvorených prostredníctvom obchodu Greenpointfashion.com, vrátane vystavenia dokladu o nákupe (účtenky, alebo faktúry DPH), zásielky produktov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje zákazníkov môžu byť tiež spracovávané prostredníctvom Obchodu Greenpointfashion.com na štatistické, archivačné účely, a tiež za účelom vymáhania nárokov spojených s realizáciou objednávok vytvorených prostredníctvom Obchodu Greenpointfashion.com, t. j. na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a tiež po predchádzajúcom vyjadrení súhlasu na odber elektronického bulletinu (newslettera), t. j. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Podanie osobných údajov zákazníka obchodu je nevyhnutné pre vytvorenie profilu zákazníka, rovnako ako na vytvorenie a realizáciu objednávky prostredníctvom Obchodu a odberu elektronického bulletinu (newslettera). Ak zákazník nepodá osobné údaje požadované v príslušných registračných či objednávkových formulároch, tak nebude mať možnosť využitia služieb ponúkaných zo strany Obchodu Greenpointfashion.com.

Súbory cookies

Súbory cookies umožňujú identifikovať softvér, ktorý používa Zákazník a za účelom prispôsobenia Obchodu k individuálnym preferenciám každého Zákazníka používa Administrátor procesy profilovania vo forme súborov cookies. Používané cookies zo strany Administrátora sú bezpečné pre Zariadenia Zákazníka.

Obchod GREENPOINT S.A. realizuje funkciu získavania informácií o Zákazníkoch a ich správaniu sa nasledujúcim spôsobom:

prostredníctvom dobrovoľne podaných informácií vo formulároch,
prostredníctvom ukladania súborov cookies v koncových zariadeniach,
prostredníctvom zhromažďovania prihlásení a protokolov servera www operátora hostingu.

V Obchode sa používajú dva typy súborov cookies:
krátkodobé cookies: jedná sa o dočasné súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Zákazníka do chvíle odhlásenia, opustenia internetových stránok, alebo vypnutia softvéru (webový prehliadača)
trvalé súbory cookies: sú uložené v koncovom zariadení zákazníka po dobu uvedenú v parametroch súborov cookies, alebo do momentu ich odstránenia zo strany Zákazníka.

Softvér na prezeranie int. stránok (int. prehliadač) zvyčajne v predvolených nastaveniach umožňuje ukladanie súborov cookies v koncovom zariadení Zákazníka. Zákazník má možnosť zmeniť nastavenia v tejto oblasti za účelom pozastavenia zhromažďovania a uchovávania súborov cookies. Internetový prehliadač umožňuje odstránenie súboro cookies. Je tiež možné automatické blokovanie súborov cookies. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi, alebo v dokumentácii internetového prehliadača.

Administrátor používa cookies na nasledujúce účely:

prispôsobenie obsahu internetových stránok Obchodu k preferenciám Zákazníkov a optimalizácii využitia internetových stránok Obchodu;
udržiavanie relácii Zákazníka Obchodu, vďaka ktorej Zákazník nemusí na každej podstránke Obchodu znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo;
správnej obsluhy partnerského programu, umožňujúc najmä overenie zdrojov presmerovania Zákazníkov na internetové stránky Obchodu;
vytvárania anonymných štatistík, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako Zákazníci využívajú int. stránky Obchodu, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu;
zhromažďovania všeobecných a anonymných a štatistických údajov prostredníctvom interných a externých analytických nástrojov;
zobrazovania reklám prispôsobených k preferenciám Zákazníka s využitím externých nástrojov internetovej reklamy;
prihlásenie sa do Obchodu pomocou sociálnej siete, napr. Facebook.com;
využitia interaktívnych funkcií s cieľom popularizácie Obchodu pomocou sociálnych sietí;
využitia funkcií pre uľahčenie komunikácie prostredníctvom int. stránky Obchodu, ktoré sú sťahované z externého int. servisu.

Všetky informácie týkajúce sa prístupu, zmien, opravy a zmazania svojich osobných informácií môžu Zákazníci získať tak, že nás budú kontaktovať na adrese: [email protected]

Nastavenia

x

Nastavenia

Podiel

Menu