VRÁCENÍ Z INTERNETOVÉHO OBCHODU

Máte právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí po uplynutí 30 dnů ode dne doručení. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:Informace o odstoupení od smlouvy se mohou dostat ve formě dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem. Formulář pro odstoupení od smlouvy můžete použít, ale není povinný.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

Chcete-li dodržet termín odstoupení od smlouvy, postačí zaslat informace týkající se uplatnění Vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vybrané metody doručení jiné než nejlevnější způsob doručení, kterou nabízíme), a to nejpozději do 14 dnů od data, kdy jsme balík obdrželi. Platbu vrátíme za použití stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak. V žádném případě Vám nevzniknou žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením zboží. Můžeme zadržet vrácení platby až do okamžiku přijetí položky nebo do doby, než nám bude poskytnut důkaz o vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Výrobek zakoupený v internetovém obchodě www.greenpointfashion.com můžete zaslat na níže uvedenou adresu. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady.Jste zodpovědní pouze za snížení hodnoty věcí, které jsou výsledkem jeho použití jiným způsobem, než bylo nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věcí.

Adresa pro vrácení zboží

REKLAMACE

Ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli, je prodávající odpovědný za nesoulad zboží se smlouvou. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, odpovídá prodejce pravidlům stanoveným v občanském zákoníku.   Produkty nabízené obchodem mají záruku výrobce. Doba záruky produkt se objeví v popisu na webových stránkách obchodu.

Obchod je zodpovědný za nedodržení prodávaného zboží se smlouvou, pokud je prodávaná položka ovlivněna vadou, která snižuje hodnotu věcí, užitečnost věci, pokud daná položka nemá vlastnosti, které obchod uvedl v popisu produktu, když byla položka dodána neúplně a v době uzavření smlouvy o tom spotřebitel nevěděl.

Reklamace s dokladem o koupi a formulářem s reklamací by měly být zaslány na adresu:

"OlzaLogistic - GREENPOINT S.A.

Protifašistických bojovníků 2

73701 Český Těšín

Reklamace bude společností přezkoumána do 14 dnů ode dne obdržení inzerovaného produktu spolu s požadovanými dokumenty.

Reklamační formulář

Settings

x

Settings

Sdílet

Menu