OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů zákazníků online obchodu GREENPOINT.PL je Greenpoint S.A. se sídlem v Krakově, ul. Domagały 3.

Osobní údaje, které jste nám svěřili, jsou uloženy a zajištěny v souladu s pravidly stanovenými v platném právu, včetně ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES.

E-shop GREENPOINT.PL omezuje používání osobních údajů našich zákazníků na nezbytné minimum pro zpracování a realizaci objednávek online.

Osobní údaje našich klientů jsou zpracovávány za účelem uzavření a realizace objednávek prostřednictvím obchodu GREENPOINT.PL, včetně dokladu o prodeji (potvrzení o přijetí nebo faktury s DPH), zásilky produktů podle čl. 6 par. 1 písmeno b) RODO. Osobní údaje zákazníků mohou bý zpracovávány společností GREENPOINT.PL pro statistické účely, archivaci a za účelem uplatnění nároků spojených s plněním zakázek prostřednictvím obchodu GREENPOINT.PL, tj. podle čl. 6 par. 1 písm. F) RODO, jakož i po předchozím souhlasu s podpisem elektronického zpravodaje (newsletter), tj. 6 par. 1 a) RODO.

Poskytování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro vytvoření profilu zákazníka, stejně jako možnost podání a zpracování objednávky prostřednictvím obchodu a přihlášení k elektronickému zpravodaji (newsletter).

Neposkytnutí osobních údajů požadovaných v příslušných registračních formulářích nebo objednávkových formulářích vede k neschopnosti využívat služby nabízené prostřednictvím obchodu GREENPOINT.PL.

Obchod GREENPOINT.PL zpracovává osobní údaje zákazníka po celou dobu existence zákaznického profilu na e-shopu a po celou dobu objednávek, a také po dobu pěti let následující po roce, kdy zákazník zadal poslední objednávku prostřednictvím e-shopu.

Osobní údaje zákazníků zpracovávané e-shopem jsou nebo mohou být převedeny na jiné osoby, pomocí něhož obchod GREENPOINT.PL poskytuje služby, jako je IT společnost, webmaster, účetní společnost, kuriér / zasílatel, poštovní operátor.

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným v obchodě, právo požadovat opravu nebo omezení zpracování, právo na předání těchto údajů a v odůvodněných případech právo vznést námitky proti zpracování. Zákazník, který se zaregistroval v našem obchodě, může změnit své osobní údaje přihlášením do svého účtu ZDE.

V odůvodněných případech má zákazník právo podat stížnost orgánu dozoru ohledně nesrovnalostí při zpracování svých osobních údajů, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků, kteří vyjádřili přání obdržet informační bulletin, jsou také informováni o propagačních a nových produktech v našem obchodě. Zákazník může kdykoli odvolat souhlas se zasíláním informačního bulletinu. Stačí napsat e-mail na [email protected] nebo kliknout na odkaz v zápatí každého newsletteru.COOKIES

Soubory cookies umožňují identifikaci softwaru, který používá zákazník a přizpůsobení obchodu jednotlivým preferencím každého zákazníka. Administrátor uplatňuje profilovací procesy ve formě souborů cookies. Cookies používané administrátorem jsou pro zařízení klienta bezpečné.
Obchod GREENPOINT S.A. provádí funkce získávání informací o klientovi a jejich zachováním následujícím způsobem:

prostřednictvím informací zadaných v formulářích,
uložením souborů cookies do koncových zařízení
shromažďováním protokolů webového serveru hostitelským operátorem.
Obchod používá dva typy souborů cookies:
session cookies: jsou dočasné soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení zákazníka, dokud se neodhlásí, neopustí webové stránky nebo nevypne webový prohlížeč

trvalé soubory cookies: jsou uloženy na koncovém zařízení zákazníka po dobu uvedenou v parametrech souboru cookies nebo dokud nejsou zákazníkem odstraněny.

Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládat soubory cookie do koncového zařízení zákazníka. Zákazník může v tomto ohledu změnit nastavení, aby zastavil sběr a ukládání souborů cookies. Webový prohlížeč umožňuje smazání souborů cookies. Je také možné automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace na toto téma naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách GREENPOINT.PL.

Informace o chování některých zákazníků podléhají přihlášení do vrstvy serveru. Tyto údaje se používají pouze k administraci obchodu a k zajištění co nejúčinnější služby.

Obchod uchovává informace, které zákazník poskytl dobrovolně. E-shop může automaticky ukládat informace o parametrech připojení (časová značka, adresa IP).

Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícího z funkce určité formy, např. za účelem zpracování procesu registrace nebo objednávky.

Správce používá soubory cookie pro následující účely:
- úpravou obsahu webových stránek obchodu podle preferencí zákazníka a optimalizací používání webových stránek obchodu;
- udržování návštěvy zákazníka obchodu, díky čemuž zákazník nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce obchodu;
- správné fungování partnerského programu, umožňujícího zejména ověření zdrojů odkazů zákazníků na webové stránky obchodu;
- vytváření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci obchodu používají webové stránky obchodu, což umožňuje jejich strukturu a obsah zlepšit;
- shromažďování obecných a anonymních statických dat prostřednictvím externích a interních analytických nástrojů;
- prezentace reklam přizpůsobených preferencím zákazníka pomocí externích internetových reklamních nástrojů;
- přihlášení do obchodu prostřednictvím sociálních sítí, např. Facebook.com;
- pomocí interaktivní funkce propagace obchodu pomocí sociálních sítí;
- používání funkce pro usnadnění komunikace prostřednictvím webových stránek obchodu, které jsou staženy z externích webových stránek.


Veškeré informace týkající se přístupu, změn, oprav a vymazání osobních údajů získáte na adrese: [email protected]

Settings

x

Settings

Sdílet

Menu